» Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam


[Nguồn: Tổ Quan hệ doanh nghiệp]
Phòng Đào tạo

Là một công ty hàng đầu về công nghệ kĩ thuật số, Samsung Electronics đang bước vào một kỉ nguyên mới trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, bản sắc văn hóa công ty và đóng góp cho xã hội toàn cầu. Để đạt được các mục tiêu của mình, phía Samsung hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ và có được sự hỗ trợ đầy đủ của các nhà cung cấp hàng đầu.

Trong những năm qua, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với nhà trường trong việc đưa sinh viên đến Công ty thực tập, tổ chức: “Ngày hội việc làm Samsung” hàng năm tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Một số lượng lớn sinh viên nhà trường đã trở thành Nhân viên, Kĩ thuật viên chính thức của Samsung sau khi tốt nghiệp với mức lương và sự đãi ngộ xứng đáng.

Chuyên ngành Công ty tiếp nhận sinh viên thực tập: Điện, Điện tử, Cơ điện tử, các nghề đào tạo thuộc khoa Cơ khí – Công nghệ thông tin

Số lượng sinh viên tham gia thực tập tại Công ty:
+ 131 sinh viên (Thời gian sinh viên tham gia thực tập: Từ ngày 09/02/2015 – 15/5/2015)
+ 169 sinh viên (Thời gian sinh viên tham gia thực tập: Từ ngày 27/7/2015 – 27/9/2015)
+ 176 sinh viên (Thời gian sinh viên tham gia thực tập: Từ ngày 11/8/2015 – 11/11/2015)