» Thông báo tuyển sinh liên thông (phối hợp với trường Đại học Kĩ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên)