Công ty Cổ phần Công nghiệp Shinmeido – Trung tâm tuyển sinh và giải quyết việc làm

Công ty Cổ phần Công nghiệp Shinmeido


[Nguồn: Tổ Quan hệ doanh nghiệp]
Phòng Đào tạo

Công ty Cổ phần Công nghiệp Shinmeido (Phú Minh, Sóc Sơn, TP Hà Nội) là Công ty chuyên về chế tạo đồ gá dùng để sản xuất hàng loạt, chế tạo đồ gá thường, chế tạo đồ gá hàn, chế tạo đồ gá và công cụ; Thiết kế đồ gá trong sản xuất hàng loạt, thiết kế đồ gá thường, Thiết kế đồ gá hàn và đồ gá thông dụng.

Chuyên ngành Công ty tiếp nhận sinh viên thực tập: Cơ khí, Công nghệ Hàn

Thời gian sinh viên tham gia thực tập: 05/10/2015 – 19/12/2015