Công ty TNHH Microsoft – Tổ chức Kenan – Trung tâm tuyển sinh và giải quyết việc làm

Công ty TNHH Microsoft – Tổ chức Kenan


[Nguồn: Tổ Quan hệ doanh nghiệp]
Phòng Đào tạo]
Tổ chức Kenan – Nhà cung cấp dịch vụ về phát triển bền vững hàng đầu châu Á, tổ chức một chương trình đào tạo cho các bạn thanh niên từ 18 – 25 tuổi để trở thành những nhân viên bán hàng công nghệ thông tin. Đến với chương trình đào tạo này, các bạn thanh niên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản đối với các sản phẩm công nghệ thông tin của Microsoft, các kỹ năng bán hàng thông qua các phương pháp giảng dạy tích cực và thú vị, đồng thời được thực tập ngay tại các công ty/tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đặc biệt, những bạn hoàn thành xuất sắc khóa học có cơ hội trở thành nhân viên bán hàng công nghệ thông tin của các công ty/tập đoàn lớn và có cơ hội trở thành đại sứ thương hiệu cho Microsoft tại Việt Nam.

Chuyên ngành Công ty tiếp nhận sinh viên thực tập trải nghiệm: Công nghệ thông tin, Kinh tế

Số lượng sinh viên Công ty tiếp nhận thực tập trải nghiệm: 58

Thời gian sinh viên tham gia thực tập trải nghiệm thực tế: Từ ngày 05/10/2015 – 31/10/2015