Khai giảng lớp bồi dưỡng về: “Dạy học định hướng STEM”. – Trung tâm tuyển sinh và giải quyết việc làm

Khai giảng lớp bồi dưỡng về: “Dạy học định hướng STEM”.


Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật thì nhu cầu việc làm liên quan đến STEM ngày càng lớn, đòi hỏi ngành giáo dục cũng phải có những thay đổi để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Giáo dục STEM có thể tạo ra những con người đáp ứng được nhu cầu công việc của thế kỷ mới, có tác động lớn đến sự thay đổi nền kinh tế đổi mới. Chính vì vậy, ngày 21/3/2019, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng về: “Dạy học định hướng STEM” kết hợp với hoạt động trải nghiệm STEM dành cho cán bộ, giảng viên nhà trường.
TS. NGUT Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng về:

“Dạy học định hướng STEM”

 

Trong thời gian gần đây, các thuật ngữ “STEM” và “giáo dục STEM” được nhắc tới nhiều. Với ngữ cảnh giáo dục, STEM có thể được hiểu và diễn giải ở nhiều cấp độ như: chính sách STEM (những chính sách ưu tiên nhằm thúc đẩy giáo dục STEM), chương trình STEM (chương trình giáo dục quan tâm, nhấn mạnh tới các môn học STEM), nhà trường STEM (trường học chú trọng và có thế mạnh dạy học các môn học STEM), môn học STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật, Toán), bài học STEM hay hoạt động STEM (bài học hay hoạt động dạy học dựa trên chủ đề tích hợp liên môn STEM). Với ngữ cảnh nghề nghiệp, STEM được hiểu là nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học. Việc khuyến khích, thúc đẩy giáo dục STEM tại mỗi quốc gia đều hướng tới mục đích sau cùng là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các ngành nghề liên quan đến khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học.

TS. Đặng Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm STEM, Đại học Quốc Gia Hà Nội trình bày về chủ đề STEM.

Tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những trường đại học tiên phong ở Việt Nam trong nghiên cứu cơ bản và triển khai giáo dục STEM ở trường phổ thông và tích hợp nội dung giáo dục STEM trong chương trình đào tạo sinh viên sư phạm. Các nhóm nghiên cứu Giáo dục STEM của Nhà trường đang hình thành từ các khoa Vật lí, Hóa học, Sinh học và Sư phạm kĩ thuật, có hợp tác nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu Giáo dục STEM uy tín của Đài Loan, Hà Lan, Thái Lan, Mỹ và đã công bố những bài báo mang tính chất định hướng việc vận dụng giáo dục STEM của Việt Nam (V-STEM). Nhiều thành viên trong các nhóm nghiên cứu giáo dục STEM của Trường ĐHSP Hà Nội đang là chuyên gia tư vấn cho Bộ Giáo dục và đào tạo trong triển khai Giáo dục STEM ở trường phổ thông. Ngoài ra, các khoa Vật lí, Hóa học, Sinh học và Sư phạm kĩ thuật đã trực tiếp triển khai giáo dục STEM tới các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội thông qua các hoạt động trải nghiệm thực nghiệm theo định hướng giáo dục STEM.

Hằng Nga tổng hợp ./.