Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy chuẩn Quốc tế (chương trình chuyển giao từ CHLB Đức). – Trung tâm tuyển sinh và giải quyết việc làm