Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy chương trình chất lượng cao. – Trung tâm tuyển sinh và giải quyết việc làm