Thông báo tuyển sinh liên thông (phối hợp với trường Đại học Kĩ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên) – Trung tâm tuyển sinh và giải quyết việc làm

Thông báo tuyển sinh liên thông (phối hợp với trường Đại học Kĩ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên)


Hồ sơ đăng kí dự thi liên thông, xem chi tiết Tại đây