Thông báo về việc chiêu sinh lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc. – Trung tâm tuyển sinh và giải quyết việc làm

Thông báo về việc chiêu sinh lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc.


THÔNG BÁO
V/v: Chiêu sinh mở lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc

 

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Nguồn nhân lực Việt Vinahure tổ chức tuyển sinh, đào tạo lớp tiếng Hàn Quốc cho sinh viên cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh
– Sinh viên HHT và người học có nhu cầu.

2. Học phí và thời gian đào tạo
– Học phí là: 2.100.000 đồng/ khóa/ 1 học viên
– Khóa học bao gồm 55 buổi, mỗi buổi 02 tiếng.
– Học 03 buổi/ tuần, thời gian học từ 17h30-19h30 (Dự kiến khai giảng vào đầu tháng 05/2018).

3. Địa điểm đào tạo
– Tại tầng 7 nhà A – Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

4. Thời hạn đăng kí học
– Sinh viên và người có nhu cầu học liên hệ hoặc đăng kí danh sách theo thông tin liên lạc dưới đây (hạn đăng kí trước ngày 28/4/2018):

Thầy Minh – Cán bộ Trung tâm Tuyển sinh và Giải Quyết việc làm
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà A – Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Điện thoại: 0982.722.802; Email: minhnt@hht.edu.vn