Giới thiệu Trung tâm Tuyển sinh & Giải quyết việc làm – Trung tâm tuyển sinh và giải quyết việc làm

Giới thiệu Trung tâm Tuyển sinh & Giải quyết việc làm


Trung tâm Tuyển sinh và Giải quyết việc làm
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
I. Thông tin chung:

my homework help

– Tên gọi: Trung tâm Tuyển sinh và Giải quyết việc làm;
– Tên tiếng Anh: Enrolment and Employment Center;
– Tên tiếng Anh viết tắt: EEC;
– Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà A, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (Phường Tây Mỗ – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội)
– Điện thoại: 024 3765 3568; 024 3765 3962;  Fax: 024 3765 3962;
 

summary of the second book of the hunger games

Về nhân sự:

Giám đốc

ThS. Nguyễn Yên Thắng

Mobil: 0912251369

Tel: 0243.7653962

Email: thangny@hht.edu.vn

Phó giám đốc

CN. Nguyễn Minh Phương

Mobil: 0982900488

Tel: 0243.7653568

Email: phuongnm@hht.edu.vn

Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Thương

Mobil: 0986043356

Tel: 0243.7653568

Email: thuongnt@hht.edu.vn

Chuyên viên

CN. Nguyễn Tuấn Minh

Mobil: 0982722802

Tel: 0243.7653962

Email: minhnt@hht.edu.vn

Chuyên viên

CN. Nguyễn Trọng Tùng

Mobil: 09121944499

Tel: 0243.7653962

Email: tungnt@hht.edu.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Chức năng.
Trung tâm Tuyển sinh và Giải quyết việc làm là đơn vị trực thuộc Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý hoạt động tuyển sinh và giải quyết việc làm, bao gồm: Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, ngắn hạn của Trường; Công tác quan hệ doanh nghiệp; thực tập cho sinh viên; xuất khẩu lao động; du học; Công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp; Các dịch vụ đào tạo và hoạt động liên kết sản xuất; Công tác Hợp tác quốc tế cùa Nhà trường.
 
2. Nhiệm vụ.
2.1. Công tác Tuyển sinh:
– Xây dựng kế hoạch, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch và làm đầu mối triển khai thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông,…định kỳ hàng năm của Trường;
– Làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp ở tất cả các loại hình đào tạo của Nhà trường;
2.2. Công tác Quan hệ doanh nghiệp – Hợp tác quốc tế:

It is essential for students to understand that paper writing service are without any doubt the ideal solution to all their academic issues and make each of their dreams come true should they figure out how to work in the most suitable direction and get the best assistance for their education. PhD dissertation help is among the top dissertation writing services in the united kingdom.

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu các nội dung liên quan đến công tác hợp tác quốc tế: Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và báo cáo định kỳ các hoạt động liên quan đến HTQT; Lập kế hoạch, điều phối các hoạt động của các dự án HTQT; Quản lý đoàn ra và vào liên quan đến quốc tế.
– Làm đầu mối xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cho các hoạt động đào tạo, thực tập và hỗ trợ sinh viên;
– Tìm kiếm vận động các quỹ học bổng tài trợ học tập cho sinh viên và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, TDTT và hoạt động xã hội vì cộng đồng của sinh viên.
– Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo khả năng của Trung tâm và nhu cầu của xã hội, phù hợp với các ngành nghề đang đào tạo của Trường.
– Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho SV, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, xuất khẩu lao động và cơ quan nhà nước có nhu cầu:
– Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho SV, bao gồm công việc toàn thời gian và bán thời gian.
– Thông tin thường xuyên cho SV về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu tuyển dụng giúp SV có những bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khi ra trường.
– Phối hợp với các Khoa quản lý SV tổ chức cho SV thực tập, kiến tập, tiếp cập môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.
– Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức giảng dạy những kiến thức thực tiễn cho SV chuyên ngành của trường, tăng cường kiến thức thực tiễn cho SV và tối ưu hóa việc vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn.
– Tổ chức cho SV tham gia các buổi giao lưu, hướng nghiệp, hội chợ giới thiệu việc làm.
– Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Trường.
– Thực hiện đầy đủ chế độ văn thư, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu giao dịch theo quy định của Nhà nước, của Trường và các chứng từ liên quan đến hoạt động của Trung tâm.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường giao.
2.3. Các nhiệm vụ khác: – Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm thường xuyên và đột xuất theo quy định của Nhà trường. – Thực hiện đầy đủ chế độ văn thư, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu giao dịch theo quy định của Nhà nước, của Nhà trường và của Trung tâm. – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.