Tuyển sinh năm học 2019 – 2020 – Hệ Trung cấp/Cao đẳng có đầu vào từ HS tốt nghiệp THCS (Đào tạo văn hóa THPT + Trung cấp/Cao đẳng). – Trung tâm tuyển sinh và giải quyết việc làm